Seznam hlavních novinek a pokynů v Účetnictví a Daňové evidenci 2019Vzdálená správa

Vzhledem k tomu, že dosavadní systém vyúčtování servisu pomocí vzdálené správy se nám neosvědčil ( nejednoznačná identifikace záručního/pozáručního servisu, problémy s evidencí servisních zásahů a následnou fakturací u uživatelů, kteří si servis nepředplatili ) a také vzhledem k tomu, že v roce 2019 jsme přistoupili ke zvýšení cen software účetnictví, bude nyní mít každý uživatel tento servis zdarma. Podmínkou je zakoupená a uhrazená verze učetnictví 2019.QR kódy

K rychlejším úhradám z bankovních účtů pomocí chytrých telefonů slouží QR kódy. Každý uživatel může nyní mít na svých vydaných fakturách QR kód. K tomu stačí nastavit následující parametry :

- formulář faktury WIN

- do evidence běžných účtů přidat IBAN k účtům, které uvádíte na fakturách.

Na každé vydané faktuře pak bude QR kód

Další možnost, jak využít QR kód, je vytisknutí posledního příkazu k úhradě s QR kódy. Toto může sloužit hlavně účetním firmám pro jejich klienty, kteří nechtějí používat k úhradám klasické internetové bankovnictví. Stačí pak pomocí chytrého telefonu provést platby.Zaokrouhlování vystavených daňových dokladů

V roce 2019 má vstoupit v platnost novela zákona o zaokrouhlování v daňových dokladech. Kvůli této novele jsme byli nuceni přeprogramovat dosavadní systém, kdy jsme zaokrouhlení rozpočítali poměrem mezi základy daně a daň ( dle předchozího zákona ). Nové nařízení říká, že ani základ daně, ani daň se nesmí zaokrouhlovat. Také se zaokrouhlení se nesmí přidat ani k základu ani k dani. Důvodem je zřejmě to, aby DPH přesně odpovídala vzorci pro výpočet, ať se počítá ze základu daně, nebo z konečně částky. Základ daně by pak měl opět odpovídat přesně součtu základů v řádcích. Cílem by mělo být, aby DPH, ať je počítaná jakkoliv vyšla vždy stejně a přesně. Nyní tedy bude zaokrouhlení na konci dokladu ( pokud nějaké bude ), evidované zvlášť a bude se zapisovat do nové položky :

"Mimo DPH".

Tato položka bude nyní nově v knize faktur u všech vydaných faktur, v pokladní knize a v dokladech o prodeji v Prodejně. Jak její název napovídá, nebude mít nic společného s daní z přidané hodnoty. Bude se do ní ukládat zaokrouhlení, u neplátců DPH se tam bude ukládat celková částka. Položka základ DPH s nulovou sazbou DPH se nyní může používat jako dříve. U příjmových dokladů, kdy se částka v nulovém základu DPH uvádí do přiznání DPH ( např. plnění osvobozené od DPH bez nároku na odpočet ř.50, atd. ) Toto platí u dokladů počítaných ze základních cen, u dokladů počítaných z konečných cen s daní, by výpočet DPH měl zůstat stejný, pouze se bude počítat

jednotně : DPH = sazbaDPH*(Celková částka / ( 100+sazbaDPH )).

Tyto nově počítané základy a daně musí být ve stejné podobě odesílány do systému EET, zaokrouhlení se bude odesílat v položce základ-nepodléhající.Vydané faktury / Přijaté faktury

Nově lze vyexportovat každou vystavenou fakturu do formátu ISDOC, což je univerzální datový formát elektronické faktury.

Nabídka je v menu : Vydané faktury / Externí data / export jedné faktury ve formátu ISDOC

V nabídce Fakturace / Parametry lze též nastavit aby se export do souboru formátu ISDOC provedl při každé fakturaci automaticky.

Tuto nabídku můžete využít při odesílání svých faktur mailem. K formátu PDF můžete přidat i formát ISDOC, každá vyexportovaná faktura bude uložena do složky, kterou máte nastavenou pro externí data jako : "cesta+číslo".ISDOC .

Nově lze též fakturu ve formátu ISDOC příjmout :

Přijaté faktury / Externí data / import faktury ve formátu ISDOC

Tato nabídka pravděpodobně postrádá smysl u zápisu jedné faktury v nabídce Finance. Úspora práce je tady proti ručnímu zápisu minimální. Smysl by měla při nákupu zásob, kdy by se mohla vyplnit včetně příjemky na sklad, což by u dlouhých faktur podstatně ulehčilo práci. Je k tomu ale nutné mít od dodavatele fakturu v tomto formátu. Problém je také v číslování skladových karet, dodavatel i odběratel by museli mít stejné číslování. Pokud bude o tuto novinku zájem, budeme import skladových faktur řešit individualně.Platební karty

Uživatelé, kteří poskytují svým zákazníkům možnost platby kartou, budou moci využít možnost komunikace s platebním terminálem. Komunikaci je nutné řešit individuálně, podle toho, kterou banku a který terminál uživatel má. Komunikace v podprogramu Zásoby / Prodejna, spočívá v tom, že obsluha nemusí zadávat do terminálu částku k úhradě. Částku do terminálu pošle při prodeji na kartu program a po úspěšném provedení úhrady terminálem vytiskne a uloží doklad. Dosavadní stav byl ten, že doklad se uložil i vytiskl při platbě kartou bez ohledu na to, jak reálná operace dopadla. Sníží se tím pracnost prodeje a chyby obsluhy terminálu.Běžné účty

Zaúčtování výpisu z běžného účtu elektronicky poskytuje nyní dvě možnosti načtení souboru typu GPC. První možnost je ta současná, kdy se soubor načte podle nastavené cesty. Nová možnost je vyhledání souboru na disku, k tomu stačí vědět, kam se soubor exportuje z elektronického bankovnictví. Při spuštění této nabídky je pak možné danou cestu vyhledat a soubor načíst.Odstranění problémů po aktualizacích WIN10

V nabídce "servisní nabídky" jsme přidali nabídku "aktualizace config". Pomocí této nabídky si každý sám rychle ošetří nastavení systémového prostředí tak, aby odstranil chybové hlášení "zvětšit files v config.sys", ke kterému dochází po aktualizaci systému WIN10 a které jsme do nynějška odstranili vždy pouze pomocí vzdálené správy.Přehled dokladů odeslaných do systému EET

Od cca března 2018 platí, že není nutné posílat do EET prodeje na platební karty. Verze 2019 pro ty, kteří si program neaktualizovali během roku 2018 má v již sobě tuto úpravu, prodeje na platební karty se již do EET neodesílají.DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Do sestavy Kontrolního hlášení jsme přidali interní číslo dokladu pro rychlejší orientaci při vyhledání každého jednotlivého dokladu. Praxe kontrolních hlášení nám ukázala, že je nutné kontrolovat u přijatých plnění plátcovství DPH dodavatele. Pro tuto kontrolu slouží buď nabídka při pořízení dokladu klávesou F1 na bankovním spojení, kdy se kontroluje existence a bankovní spojení plátce.

Nově jsme v nabídce Daně / odvody / kontroly zavedli nabídku :

"kontrola DIČ plátců DPH u přijatých plnění s daní".

Tato nabídka zkontroluje všechny přijatá plnění s uvedeným DIČ na portálu finanční správy a to ověřením existence plátcovství DPH u nositelů těchto DIČ.MAJETEK

V přehledech majetku k postupnému odepisování jsou rozšířené přehledy vyřazeného majetku o účetní a daňové odpisy.ZÁSOBY

Při prodeji na dodací list a při spotřebě je možné řádky dodacího listu vyplnit opisem jiného - předchozího uloženého dokladu. Stačí pomocí klávesy F5 zadat číslo libovolného předchozího dokladu (příjemky,prodejky ). Toto je možné využít k urychlení práce např. při zpracování dlouhých dodavatelských faktur, které jdou následně do spotřeby, nebo při opakujících se výdejích stejných položek ze skladu.MZDY

Před zahájením výpočtu mezd za leden 2019 bude nutné účetnictví aktualizovat, převod mezd bude do převodového můstku 2018-2019 doplněn až ve druhé polovině ledna. Novinky ve mzdovém programu zveřejníme zároveň s předešlým, předem můžeme sdělit, že zrušení karenční doby 3 dnů je v něm přichystané.