EET

Během roku 2018 dochází k povinnosti dalších oborů podnikání odesílat tržby v hotovosti do systému Elektronické evidence tržeb ( EET ).


Naše účetní programy jsou na tuto povinnost nachystány. Přechod na EET by pro jednotlivé uživatele našich účetních programů neměl být složitý. Bude znamenat následující požadavky na vybavení :


počítač s operačním systémem minimálně WIN XP ( nejlépe Win7 a vyšší 32 bit ), s dostatečně rychlým připojením na Internet, tiskárnu, aktualizovanou verzi našeho software a modul pro odesílání dokladů do systému EET. Z naší zkušenosti vyplývá, že téměř všichni uživatelé, kteří používají náš software mají odpovídající počítačové vybavení.

Co se týká ceny, bude u každého uživatele našeho software při přechodu na systém EET nutné zakoupit odesílací modul.


Cenu jsme zatím stanovili, na 2 tisíce Kč.


Ostatní úpravy programového vybavení, potřebné k evidenci dokladů odesílaných do EET, budou součástí pravidelné roční aktualizace, tj. Verze 2018.


Co bude povinnost EET znamenat v praxi :


vystavit ke každému příjmu v hotovosti, nebo na platební kartu, doklad, který se on-line odešle do systému EET, vzápětí bude přijato potvrzení, které bude na vytištěném dokladu uvedené. U dokladů, které se nepodaří odeslat, nebo se nepodaří přijmout potvrzení, bude vždy nutné tyto doklady též vytisknout a odeslat tyto do EET dodatečně.


Pro uživatele to bude znamenat, že končí možnost veškerých oprav a stornování všech těchto odeslaných dokladů.


Všechny možnosti, kdy bude nutné doklad stornovat, nebo opravit, bude nutné řešit dalším, novým dokladem, který může mít i zápornou hodnotu, samozřejmě též s odesláním do EET.


Za účelem rozšíření programu o odesílání do EET jsou upraveny následující nabídky :


Spolupráce se systémem EET bude nastavená parametricky po tom, co se uživatel nejprve zaregistruje na portálu Finanční správy a získá údaje pro přístup do EET pro svojí firmu ( číslo provozovny, číslo pokladny, certifikát .. ) .


V účetnictví se budou používat nabídky :


Finance / Pokladna - zápis do pokladní knihy bude rozšířen o nabídku :

' s odesláním do EET ', kde budou možnosti :

' vystavení příjmového dokladu ' a ' uhrazení pohledávky v hotovosti '.


Navíc přibyde nabídka ' Dodatečné odeslání dokladů do EET '. Všechny dosavadní nabídky v evidenci pokladny zůstávají, tj. zůstává možnost pořizovat doklady původním způsobem.


Pokladní doklady, odesílané do EET již nepůjde opravit.


Zásoby / Prodejna - každý prodej bude automaticky odesílán do EET , neodeslané doklady bude možné odeslat dodatečně, denní uzávěrka nepůjde provést pokud nebudou odeslány všechny doklady.


Zásoby / Pohyby zásob / Prodej za hotové - každý doklad bude odeslán do EET, neodeslané doklady bude možné dodatečně odeslat v nabídce Finance / Pokladna.


Všechny nabídky budou samozřejmě fungovat i bez toho, aby doklady do EET odesílaly. Nebude však existovat možnost stejnou nabídkou některé doklady odesílat a některé ne.


Předchozí varianta se týká uživatelů, kteří používají náš účetní software a jsou na něm schopní on-line vystavovat zákazníkovi příjmové doklady.


V současné době máme v provozu obě varianty ( Učetnictví i Daňovou evidenci ),

které je možné kdykoliv předvést, stačí k tomu návštěva u nás.


Uživatelé, kteří vystavují tyto doklady mimo dosah počítače, budou nuceni zvolit jinou variantu.

Jiných variant je mnoho, např mobilní telefon, nebo tablet vybavený nějakým pokladním softwarem tiskárna na kterou se budou doklady tisknout pomocí bluetooth, WIFI, USB kabelu, ať už přenosné, nebo stolní provedení. Další možností je pokladna, vybavená komunikací s Internetem pomocí WIFI nebo mobilní sítě. Jsme samozřejmě schopní takovéto zařízení dodat.


Nejlevnější řešení je možné od cca 6000,- Kč. Řešení, kdy se využije tablet s nějakou pokladní tiskárnou vyžaduje některý z nabízených programů na tisk účtenek. Jsou to programy od různých výrobců, dají se běžně pořídit na internetu, většina z nich, ne-li všechny, je však zpoplatněna nějakou formou měsíčního pronájmu.


Při výběru takovéhoto řešení je nutné znát základní možnosti prostředí, odkud se tržby do systému EET budou odesílat. To znamená, je li místo vybaveno WIFI sítí, případně nějakým počítačem. Zájemcům o takové řešení doporučujeme osobní návštěvu naši provozovny, při které s vámi probereme všechny možnosti pro váš konkrétní případ.