Ú Č E T N I C T V Í  


 

C E N Y   K O M P L E T Ů ( Instalace na jeden počítač, mono verze,  bez DPH 21 % cena obsahuje nainstalování na PC, dopravné a roční záruku na správnou funkci software )

Podvojné účetnictví + finance + majetek

8300,-

Podvojné účetnictví + finance + majetek + mzdy

 11900,-

Podvojné účetnictví + finance + majetek + zásoby

 10900,-

Kompletní verze

  14900,-

 

C E N Y  J E D N O T L I V Ý C H  P R O G R A M Ů

Podvojné účetnictví -účetní deník, výkazy, číselníky...

 3900,-

Finance - faktury, pokladna, DPH, kompenzace...

    4900,-

Zásoby - karty, pohyby, ceníky, objednávky...

 4900,-

Mzdy - karty, výpočet, mzdové listy...

od 4900,-

 

D O V Y B A V E N Í

Podnikové spoření

6900,-

Zvířata

5000,-

Konsignační sklad vydaného / přijatého zboží

 2000,-

Prodejna

 2000,-

Kniha jízd + cestovní náhrady

5000,-

Půjčovna

4000,-

Materiálová kalkulace výrobku

5000,-

Komunikace s portálem EET

-2500

 

 

 

D A Ň O V Á   E V I D E N C E  


 

C E N Y   K O M P L E T Ů ( Instalace na jeden počítač, mono verze,  bez DPH 20 % cena obsahuje nainstalování na PC, dopravné a roční záruku na správnou funkci software )

Peněžní deník + finance + majetek 

2900,-

Peněžní deník + finance + majetek + zásoby 

3900,-

Peněžní deník + finance + majetek + mzdy  

 4500,-

Kompletní verze

4900,-

 

C E N Y  J E D N O T L I V Ý C H  P R O G R A M Ù

Peněžní deník - peněžní deník, výkazy, číselníky...

 1900,-

Finance - fakturace, pokladna, DPH, kompenzace...

   1900,-

Zásoby - karty, pohyby, ceníky, objednávky...

    2900,-

Mzdy - karty, výpočet, mzdové listy...

od 3900,-

 

D O V Y B A V E N Í

Zvířata

3000,-

Konsignační sklad vydaného / přijatého zboží

2000,-

Prodejna

1000,-

Materiálové kalkulace výrobků

 2000.-

Komunikace s portálem EET

2500.-

 P O K L A D N A E E T


Pořízení, tisk, evidence a odesílání příjmových pokladních dokladů na portál EET

2500,- 

S Í Ť O V Á  V E R Z E ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

Síť ( Novell, Windows... ) dle druhu a počtu stanic

od cca 7000,-

UFANDL 4.2 ( dodavatel ALIS Česká Lípa )  

od cca 3000,-

Instalace na každou stanici v síti

 + 30 %

 C E N Y  O S T A T N Í C H  M I M O Z Á R U Č N Í C H  S L U Ž E B

servis software / hardware zakoupeného od naší firmy

350,- Kč/hod

servis software / hardware zakoupeného od jiných subjektů

Od 450,- Kč/hod

servis v mimopracovní dobu (všední dny 8:00 – 17:00)

od 650,- Kč/hod

dopravné spojené se servisními pracemi

8,- Kč/km